Integritetspolicy

 • Hem
 • Integritetspolicy

1. INLEDNING

LAIAL AB ("LAIAL", "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter om dig som:.

 • är kund hos oss eller är kontaktperson eller anställd hos ett företag som är kund hos oss,
 • besöker och använder vår webbplats, vår app och sociala medier (digitala kanaler),
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundtjänst, och
 • deltar i marknadsföringsaktiviteter anordnade av oss (t.ex. tävlingar eller kundundersökningar)

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, köphistorik och ärendeinformation utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

3. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs för att uppfylla krav i lag. Vi har rutiner på plats för att radera uppgifter därefter. Se exempel på sådana gallringstider nedan.

 • Kunders personuppgifter behandlas så länge som avtalet med dig löper och 24 månader därefter.
 • Personuppgifter som vi får från samarbetspartners sparas så länge som du använder erbjudandet och upp till 12 månader därefter.
 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.
 • Personuppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.
 • Information om lagringstider för cookies framgår av vår cookie-policy.