Välkommen till LAIAL!

  • Städ
  • Bygg
  • Flytt

Anpassat efter dig

Kollektivavtal

Försäkrat

Akutstädning

Oförutsedda händelser kan inträffa och det skapar ett extra behov av städning. Det kan exempelvis röra sig om översvämningar.

Om olyckan är framme och det blir smutsigt så finns vi där för er! LAIAL hjälper dig!